عکس (+۱۶) / حمله تروریستی به پارلمان افغانستان - ۲


هفت مهاجم ساعت ۱۰ صبح دوشنبه با خودرو بمب گذاری شده به ساختمان پارلمان افغانستان حمله کردند.مهاجمان در جریان این حمله با شلیک راکت و تیراندازی با سلاح سبک با نیروهای افغان مستقر درساختمان مجلس نمایندگان افغانستان درگیر شدند.


حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

حمله تروریستی به پارلمان افغانستان

 

برچسب ها : پارلمان افغانستان, حمله تروریستی,