جزئیات عملیات امروز سپاه در انهدام تیم تروریستی در کشور


فرمانده نیروی زمینی سپاه جزئیات عملیات امروز صبح قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور را تشریح کرد.

دنباله نوشتار...