آخرین مطالب۲۰ زخمی براثر وقوع دو انفجار در استانبول


وقوع دو انفجار مهیب در «استانبول» ترکیه دست کم بیست زخمی بر جای گذاشت.

دنباله نوشتار...