آخرین مطالبنمايش كفن منتسب به حضرت مسيح در شهر تورین ایتالیا


کفن تورین که به اعتقاد بسیاری از کاتولیک ها پارچه کفن عیسی مسیح بوده است، از روز شنبه به مدت دو ماه در کلیسای جامع سن ژان باتیست شهر تورین به نمایش گذاشته می شود.

دنباله نوشتار...

هیچ دلیلی برای باقی ماندن تحریم ها وجود ندارد


رییس جمهوری با اشاره به اینکه «تهران» و «رم» برای توسعه روابط تجاری، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند، تصریح کرد: هیچ دلیلی برای باقی ماندن تحریم ها وجود ندارد.

دنباله نوشتار...