احمد توکلی فردا به دادگاه می‌رود


احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فردا در دادگاهی علنی از خود در برابر شکایت دادستانی تهران و چند شاکی خصوصی دفاع می کند.

دنباله نوشتار...