بوی افطار در حال و هوای شهر


ماه رمضان، ماه میهمانی خدا از راه رسید. حال و هوای شهر رنگ و بویی دیگر گرفته است. بوی افطار، رنگ سادگی، رنگ راز و نیاز


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

برچسب ها : بوی افطار, ماه رمضان, افطار, ماه میهمانی خدا,