هزاران مهاجر از اسلوونی وارد اتریش شدند


هزاران مهاجر و پناهجو در مرز اسلوونی بی توجه به تمهیداتی که پلیس اتریش در نظر گرفته بود، روز سه شنبه، با عبور از نرده ها در گذرگاه اشپیلفیلد وارد این کشور شدند.

به گزارش امروزنآ پلیس اتریش برای مدیریت و ایجاد نظم و ترتیب تصمیم داشت تا به گروه کوچکی از مهاجران اجازه ورود بدهد اما در نهایت بی توجه به کنترل پلیس بیش از ۵ هزار مهاجر وارد خاک اتریش شدند.
در چهار روز اخیر بیش از ۱۹ هزار مهاجر و پناهجو وارد خاک اسلوونی شده اند. هدف اغلب آنها رسیدن به آلمان از طریق خاک اتریش است.
یواخیم هوبر، سخنگوی پلیس اتریش می گوید:«انتظار شمار مهاجران بیشتری را داریم. در حال حاضر مشغول برپا کردن چادرهای بیشتری هستیم. فکر می کنم برای مدیریت موج جدید مهاجران آماده ایم.»
اتریش و آلمان تا به امروز مرزها و دروازه ها خود را به روی مهاجران نبسته اند.
با وضعیت فعلی و با توجه به این که هر روز هزاران مبرچسب ها : مهاجر اسلوانی, پناهندگان, اتریش, مهاجرت,